زیر سازی پشت بام و محوطه سازی

زیرسازی پشت بام و محوطه سازی

قبل از اینکه اقدام به نصب ایزوگام بکنیم بایستی سطح پشت بام زیرسازی شود.
شیب بندی پشت بام در هنگام زیرسازی و قبل از نصب ایزوگام از موارد مهمی هست

که باید به طور کاملا اصولی و درست صحیح و اصول صورت پذیرد.

زیرسازی پشت بام

در این متن ما میخواهیم تا درباره نحوه درست و اصولی زیرسازی پشت بام نکاتی را ارائه دهیم.

جهت زیر سازی پشت بام قبل از اقدام به هر کاری ضروری است.

تا سطح پشت بام به طور کامل شسته و تمیز شود.
و  هیچ گونه گرد و خاک، سنگریزه، چربی و وسایل اضافی بر روی آن نباشد.

و همین طور نباید بشکه های روغن و نفت بر روی پشت بام قرار گرفته باشد.

زیرا در اثر تماس این مواد با ایزوگام پشت بام، خسارت های فراوان و جبران ناپذیری به آن وارد می کند.

سطحی که قرار است زیرسازی و سپس ایزوگام کاری شود باید کاملا خشک شود.

یکی دیگر از کارهای در هنگام زیرسازی پشت بام پر کردن ترک ها ودرزهای بزرگ و کوچک
با بتن ( سیمان و ماسه ) در ضخامتی به حدود ۳ سانتی متر با شیب تقریبا ۲ درصد در یک لایه هست.

 

سطح پشت بام بایستی به طور کامل یکدست و صاف شود، برای این کارخمیرهای پرایمر امورد استفاده قرار می گیرد.
و بعضی وقت ها نیز از یک لایه قیر مذاب برای صاف و یک دست کردن سطح مورد نظر استفاده می کنند.

نوع شیب بندی سطح باید طوری باشد که مانعی در مسیر حرکت آب به ناودان ها و آبرو ها نباشد.

و همچنین باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که جای ناودان طوری باشد که به همه قسمت های پشت بام نزدیک باشد.
تا آب به راحتی از همه نقاط به طرف ناودان جریان پیدا کند.

شرکت عایق بام آماده ارائه خدمات زیرسازی و محوطه سازی و نصب ایزوگام و … به شما عزیزان می باشد.