نمونه کار های انجام شده دولتی


ردیف

                                                       عنوان پروژه

                                                  آدرس

فروش و نصب ایزوگام (مترمربع)

پخش آسفالت  (تن)

۱

شهرک شمس ولایت وابسته به ناجا

تهرانپارس – خیابان جشنواره ،           خیابان شادآلویی

۶۰۰۰

۲

          موسسه حرا وابسته به قرارگاه              خاتم الانبیاء

اتوبان افسریه انتهای اتوبان هجرت

۱۵۰۰

۳

بیمارستان امام خمینی

انتهای بلوار کشاورز

۵۰۰۰

۱۵۰۰

۴

بیمارستان بعثت

اتوبان افسریه ابتدای اتوبان هجرت

۱۷۰۰

۵۰۰

۵

        بیمارستان لبافی نژاد

خیابان پاسداران بوستان نهم

۴۵۰۰

۴۰۰

۶

بیمارستان سجاد

نبش میدان فاطمی

۴۵۰

۷

مرکز تحقیقات چشم

خیابان پاسداران انتهای بوستان نهم

۵۰۰

۸

دانشگاه شاهد

اتوبان خلیج فارس روبروی حرم              امام خمینی (ره)

۲۵۰۰

۹

شرکت پارس خودرو

کیلومتر ۹ جاده مخصوص تهران–کرج

۲۵۰۰

۱۰۰۰

۱۰

                    شرکت آپکو                                  (خودروهای سفارشی ایران خودرو)

کیلو متر ۱۱ جاده مخصوص تهران–کرج خیابان سی ام

۵۷۵۰

  ۱۱             منازل مسکونی دوشان تپه

خیابان پیروزی جنب بیمارستان فجر 

۲۳۰۰ 

 –

۱۲ 

شهرک مسکونی آسمان 

جاده مخصوص بلوار گلها  

۳۵۰ 

 –

 تلفن های تماس: ۰۹۱۲۲۷۹۵۳۸۶ – ۰۲۱۷۷۰۷۵۶۹۲ – ۰۹۰۱۲۷۹۵۳۸۶