قیمت ایزوگام بدون نصب

نصب ایزوگام توسط افراد ماهر

با توجه به نکاتی که در پایین ذکر خواهیم کرد، ضروری است تا از افراد ماهر و متخصص در زمینه اجرا و نصب ایزوگام استفاده شود.

تا مانع از آسیب دیدن خود شخص و ایزوگام و مصالحی که مورد استفاده قرار می گیرد، بشویم.

نصب ایزوگام

نکاتی که باعث می شوند تا ما از افراد ماهر برای نصب ایزوگام استفاده کنیم:

-همپوشانی بین ایزوگام ها را به درستی انجام دهد.

-در هنگام نصب ایزوگام شیب بندی سطح مورد نظر را به درستی انجام دهد.

-برش های ایزوگام را صحیح انجام دهد.

-بتواند میزان صحیح حرارات لازم برای چسباندن ایزوگام را تنظیم و کنترل کند.

-در صورتیکه قبلا سقف ایزوگام شده، ایزوگام های قدیمی را کنده و سپس اقدام به نصب ایزوگام جدید بکند، تا مانع از سنگین شدن سقف بشود.

-با رعایت اصول ایمنی از ایجاد خطر برای خود و ساکنین ساختمان جلوگیری کند.

-سطح مورد نظر را قبل از نصب ایزوگام تمیز کرده باشد.

-در هنگام جمع آوری کولرها با دقت عمل کند تا مانع از برق گرفتگی خود و دیگران شود.

-ترک های موجود بر کف پشت بام را با چسب ماستیک پر کند،

در غیر این صورت این ترک ها موجب ترک خوردن ایزوگام جدید می شوند.

و  باعث نفوذ نم و رطوبت به لایه های زیرین ایزوگام خواهند شد.

-در گوشه های با زوایه ۹۰ درجه حتما عمل ماهیچه کشی را انجام دهد.

-با توجه به وزن ایزوگام که ۴۰کیلوگرم است باید ظرفیت آسانسور را در نظر بگیرد.

-قسمت هایی مانند زیر چیلر و کولر و … را دولایه ایزوگام کند، تا مانع از آسیب دیدن ایزوگام شود.

-با توجه به شیب زهکشی پشت بام، بتواند تشخیص دهد که در ابتدا در کدام قسمت ایزوگام نصب کند.

-بعد از جمع کردن فن ها، کولرها، چیلرها و … بتواند آن ها را بعد از اتمام ایزوگام کاری،

بدون خطر و آسیب در محل قبلی خودشان قرار دهد.

-برای جلوگیری از آسیب دیدن ایزوگام، ایزوگام ها را به صورت تکه هایی برش داده

و برای استفاده ساکنین در زیر ماهواره، کولر و … قرار دهد.

دی ۲۶, ۱۳۹۶
نصب ایزوگام

چه دلایلی باعث می شوند تا برای نصب ایزوگام از افراد ماهر کمک بگیریم؟

نصب ایزوگام توسط افراد ماهر با توجه به نکاتی که در پایین ذکر خواهیم کرد، ضروری است تا از افراد ماهر و متخصص در زمینه اجرا […]